bootstrap slider

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

 VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA
 
INFORMACE PRO RODIČE K PROVOZU ŠKOLY VE DNECH ŘEDITELSKÉHO VOLNA A PODZIMNÍCH PRÁZDNIN
 

 
VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE:
od 24.8.2022 přijmeme
 vyučeného kuchaře/kuchařku
 
TELEFONNÍ ČÍSLO DO KANCELÁŘE ŠKOLY:
281 922 171

 
 
 
 
 
 

Vítejte na stránkách "FZŠ Chodovická"

Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
je škola s bohatou historií a zajímavým vzdělávacím programem, který je určen pro děti s širokým spektrem zájmů.
Seneca: "Non schoale sed vitae discimus."  "Neučíme se pro školu, ale pro život."

 

 
Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015242 FZŠ DOTACE II je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je naše škola realizátorem projektu, který je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit a aktivit rozvíjejících ICT.
Celková výše podpory činí 707.872,- Kč.
 

 
 
Projekt „Bezbariérový přístup do budovy FZŠ Chodovická 2250 - přístavba výtahů“ je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem projektu je zajištění bezbariérového přístupu do 2. a 3. nadzemního podlaží školní budovy Chodovická 2250.
 
Pravidla pro publicituOd 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu „FZŠ DOTACE III“s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022138,který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Chodovická prostřednictvím realizace extrakurikulárních a rozvojových aktivit. Celková výše podpory činí 149.101,- Kč.

 

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL -  REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ROK 2022 Podpora wellbeingu a psychohygieny ve škole, podpora zdravého klimatu třídy a Zdravá a bezpečná škola pro všechny

Aktuálně z naší školy


Nejbližší události:

6.10. Divadlo Horní Počernice 8B, 9BC

 

 

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA NAŠÍ ŠKOLY:
https://my.matterport.com/show/?m=m3g8qqRNZ5G
 

 

 


RŮZNÉ INFORMACE
POVĚŘENA výkonem oprávnění a povinností POVĚŘENCE
PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro Fakultní základní školu,
Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 je Martina Wild,
tel. 602 534 895, e-mail: martina.wild@equica.cz
INFORMAČNÍ MEMORANDUM
 
 
MOZOLOV 2022

REPUBLIKOVÉ FINÁLE ODZNAKU VŠESTRANNOSTI

 

 

Galerie MOZOLOV 2020
MOZOLOV 2020
Galerie PŘEMYSLOVCI-HISTORICKÁ SOUTĚŽ
PŘEMYSLOVCI-HISTORICKÁ SOUTĚŽ

Kontakt

Fakultní základní škola
Chodovická 2250
193 00 Praha 9
IČ: 49625195

Telefon: 281 922 171
E-mail:  info@fzschodovicka.cz