bootstrap slider

AKTUÁLNÍ INFORMACE:


 BEZPEČNĚ DO ŠKOLY
 
LETÁK DOBRÉ CESTY
DO FZŠ CHODOVICKÁ
 
TELEFONNÍ ČÍSLO DO KANCELÁŘE ŠKOLY:
281 922 171
EMAIL: info@fzschodovicka.cz
 
 
  SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PROMINUTÍ ÚPLATY A ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Z FONDU SOLIDARITY
 
 ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK Z FONDU SOLIDARITY
v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023-2024
 
ŽÁDOST O PROMINUTÍ ÚPLATY
ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023-2024
 
 UPOZORNĚNÍ: na poskytnutí finanční pomoci není právní nárok a je limitována
finančními možnosti zřizovatele.
 

Vítejte na stránkách "FZŠ Chodovická"

Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
je škola s bohatou historií a zajímavým vzdělávacím programem, který je určen pro děti s širokým spektrem zájmů.
Seneca: "Non schoale sed vitae discimus."  "Neučíme se pro školu, ale pro život."

 

 
Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015242 FZŠ DOTACE II je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je naše škola realizátorem projektu, který je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit a aktivit rozvíjejících ICT.
Celková výše podpory činí 707.872,- Kč.
 

 
 
Projekt „Bezbariérový přístup do budovy FZŠ Chodovická 2250 - přístavba výtahů“ je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem projektu je zajištění bezbariérového přístupu do 2. a 3. nadzemního podlaží školní budovy Chodovická 2250.
 
Pravidla pro publicituOd 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu „FZŠ DOTACE III“s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022138,který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Chodovická prostřednictvím realizace extrakurikulárních a rozvojových aktivit. Celková výše podpory činí 149.101,- Kč.

Projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ROK 2023 Podpora wellbeingu a psychohygieny ve škole,podpora zdravého klimatu třídy; Zdravá a bezpečná škola pro všechny

 

Aktuálně z naší školy


Nejbližší události:

 29.2. - Šachový turnaj pro 2. stupeň

5.3. 2024 - Příběhy našich sousedů - Chvalská stodola - slavnostní závěrečná prezentace projektu

6.3. 2024 - Turnaj ve stolním tenise, krajské kolo, starší dívky

6.3.2024 - EVVO - téma třídění odpadů (žáci 7.A organizují menší besedy pro 1.stupeň)

7.3. 2024 - 1.A - exurze HP knihovna

8.3. 2024 - 7.C -  Jump Park 

8.3. 2024 - 9.ABC, 8.AB - promítání historického filmu (ČM)

12.3. 2024  - 9.A, 9.B, 6.A Divadlo Horní Počernice

12.3. 2024  - Sběr papíru (7:00 - 15:00)

18.3. 2024 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (14.00 - 17.00)

Program: 14.00 – 17.00 - prohlídka prostor školy a vystavených
prací žáků, možnost konzultací s pedagogy
13.30 – 15.00 - možnost sledovat oddělení ŠD při činnosti

15.00 – 16.00 – informace o sportovních třídách
v učebně 6. B, pavilon D, 1. patro

16.00 – 17.00 - beseda s rodiči dětí předškolního věku na téma

„Úspěšný prvňáček“,
ve třídě 1. B – pavilon C, 1. patro
17.00 – ukončení Dne otevřených dveří

 

29.4.2024 - Focení 5. a 9. ročníků (ročenky)

 

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA NAŠÍ ŠKOLY:
https://my.matterport.com/show/?m=m3g8qqRNZ5G
 

 

 


RŮZNÉ INFORMACE
POVĚŘENA výkonem oprávnění a povinností POVĚŘENCE
PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro Fakultní základní školu,
Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 je Martina Wild,
tel. 602 534 895, e-mail: martina.wild@equica.cz
INFORMAČNÍ MEMORANDUM
 
 
7.B - BENECKO
 
SUIT UP DAY 31. LEDNA 2024
 
 PŘEDVÁNOČNÍ HOLANDSKO
 
 TURNAJ VE VYBÍJENÉ
 
ZÁPIS ZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 9.1.2024
 
ČERTÍCI Z 1.B
 
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - KOUZELNÉ DNY PRÁZDNIN
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Galerie HRDINOVE
HRDINOVE

Kontakt

Fakultní základní škola
Chodovická 2250
193 00 Praha 9
IČ: 49625195

Telefon: 281 922 171
E-mail:  info@fzschodovicka.cz