bootstrap slider

AKTUÁLNÍ INFORMACE:


 BEZPEČNĚ DO ŠKOLY
 
LETÁK DOBRÉ CESTY
DO FZŠ CHODOVICKÁ
 
TELEFONNÍ ČÍSLO DO KANCELÁŘE ŠKOLY:
281 922 171
EMAIL: info@fzschodovicka.cz
 
 
  SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PROMINUTÍ ÚPLATY A ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Z FONDU SOLIDARITY
 
 ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK Z FONDU SOLIDARITY
v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023-2024
 
ŽÁDOST O PROMINUTÍ ÚPLATY
ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023-2024
 
 UPOZORNĚNÍ: na poskytnutí finanční pomoci není právní nárok a je limitována
finančními možnosti zřizovatele.
 

Vítejte na stránkách "FZŠ Chodovická"

Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
je škola s bohatou historií a zajímavým vzdělávacím programem, který je určen pro děti s širokým spektrem zájmů.
Seneca: "Non schoale sed vitae discimus."  "Neučíme se pro školu, ale pro život."

 

 
Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015242 FZŠ DOTACE II je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je naše škola realizátorem projektu, který je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit a aktivit rozvíjejících ICT.
Celková výše podpory činí 707.872,- Kč.
 

 
 
Projekt „Bezbariérový přístup do budovy FZŠ Chodovická 2250 - přístavba výtahů“ je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem projektu je zajištění bezbariérového přístupu do 2. a 3. nadzemního podlaží školní budovy Chodovická 2250.
 
Pravidla pro publicituOd 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu „FZŠ DOTACE III“s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022138,který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Chodovická prostřednictvím realizace extrakurikulárních a rozvojových aktivit. Celková výše podpory činí 149.101,- Kč.

Projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ROK 2023 Podpora wellbeingu a psychohygieny ve škole,podpora zdravého klimatu třídy; Zdravá a bezpečná škola pro všechny

 

Aktuálně z naší školy


Nejbližší události:
11.12. - LASER GAME 6C; VYCHÁZKA CHVALY 4A
12.12. - NÁRODNÍ GALERIE 7C; KRAJSKÉ KOLO FLORBALOVÉHO TURNAJE - MLADŠÍ DÍVKY
12.12. - VÁNOČNÍ PRAHA 7C,8C; FUTSALOVÝ TURNAJ - MLADŠÍ ŽÁCI
13.12. - FLORBALOVÝ TURNAJ - STARŠÍ ŽÁCI; DIVADLO HORNÍ POČERNICE 3B
13.12. - BRUSLENÍ NA ČERNÉM MOSTĚ 8A; SOUTĚŽ ITslot; FLORBALOVÝ TURNAJ - STARŠÍ ŽÁCI
14.12. - FLORBALOVÝ TURNAJ - STARŠÍ ŽÁKYNĚ; PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ VE VYBÍJENÉ 6B NA ZŠ STOLIŇSKÁ
18.12. - ADVENTNÍ ZÁJEZD NIZOZEMÍ; 5A - VÁNOČNÍ PRAHA
19.12. - 5B BRUSLENÍ; FUTSALOVÝ TURNAJ - STARŠÍ ŽÁCI
20.12. - 4AB, 5B - VÁNOČNÍ PRAHA; 6B, 7A - HOP ARÉNA
21.12. - VÁNOČNÍ LAŤKA; 6B - UKÁZKOVÁ HODINA ANGLIČTINY
22.12. - VÁNOČNÍ PROGRAM VE TŘÍDÁCH - 1. ST. 8-11.40 hod; 2. ST. 8.55 - 12.40 hod.
22.12. - PŘÍHLÁŠENÉ TŘÍDY 2. STUPNĚ OD 10.00 - FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ NA ČM
22.12. - 7A, 9C - VÁNOČNÍ VYCHÁZKA
PŘEJEME KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, HODNĚ ZDRAVÍ A POHODY V NOVÉ ROCE 2024!
 
Od 23.12.2023 do 2.1.2024 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY - provoz školy zajištěn bez možnosti stravování
pro všechny hornopočernické školy od 7 do 16 hod,
takto:  27.12. - 29.12. FZŠ Chodovická; 2.1. ZŠ Ratibořická
 
TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉM ROCE VE STŘEDU 3. LEDNA 2024!
 
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA NAŠÍ ŠKOLY:
https://my.matterport.com/show/?m=m3g8qqRNZ5G
 

 

 

Galerie HRDINOVE
HRDINOVE

Kontakt

Fakultní základní škola
Chodovická 2250
193 00 Praha 9
IČ: 49625195

Telefon: 281 922 171
E-mail:  info@fzschodovicka.cz