bootstrap slider

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

ROZDĚLENÍ PRVŇÁKŮ DO TŘÍD
DĚTI PŘIJATÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
DO 1. ROČNÍKU
 
 
STARTOVNÍ ČÍSLA DĚTÍ PŘIJATÝCH
DO 6. ROČNÍKU
S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
 
 
VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE:
 přijmeme vyučeného kuchaře/kuchařku
 
TELEFONNÍ ČÍSLO DO KANCELÁŘE ŠKOLY:
281 922 171

 
SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PROMINUTÍ ÚPLATY A ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Z FONDU SOLIDARITY
 
 ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK Z FONDU SOLIDARITY
v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023
 
ŽÁDOST O PROMINUTÍ ÚPLATY
ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023
 
 
 

Vítejte na stránkách "FZŠ Chodovická"

Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
je škola s bohatou historií a zajímavým vzdělávacím programem, který je určen pro děti s širokým spektrem zájmů.
Seneca: "Non schoale sed vitae discimus."  "Neučíme se pro školu, ale pro život."

 

 
Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015242 FZŠ DOTACE II je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je naše škola realizátorem projektu, který je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit a aktivit rozvíjejících ICT.
Celková výše podpory činí 707.872,- Kč.
 

 
 
Projekt „Bezbariérový přístup do budovy FZŠ Chodovická 2250 - přístavba výtahů“ je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem projektu je zajištění bezbariérového přístupu do 2. a 3. nadzemního podlaží školní budovy Chodovická 2250.
 
Pravidla pro publicituOd 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu „FZŠ DOTACE III“s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022138,který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Chodovická prostřednictvím realizace extrakurikulárních a rozvojových aktivit. Celková výše podpory činí 149.101,- Kč.

Projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL -  REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ROK 2023 Podpora wellbeingu a psychohygieny ve škole,podpora zdravého klimatu třídy; Zdravá a bezpečná škola pro všechny

 

Aktuálně z naší školy


Nejbližší události:
3. - 6.6. - OZDRAVNÝ POBYT 8B
5. - 7.6. - OZDRAVNÝ POBYT 8A
5. - 9.6. - OZDRAVNÝ POBYT 5A, 6A
5. - 9.6. - OZDRAVNÝ POBYT 9A
5.6. - LASER GAME 7C
7.6. - ŠKOLNÍ VÝLET 5B, 7B
7.6. - 8C - DIVADLO V PŘÍRODĚ
7.6. - FOTBALOVÝ TURNAJ NA XAVEROVĚ - VYBRANÍ ŽÁCI 4. ROČNÍKŮ
8.6. - 3AB ŠKOLNÍ VÝLET; 1AB ŠKOLNÍ VÝLET
8.6. - FOTABLOVÝ TURNAJ NA XAVEROVĚ - VYBRANÍ ŽÁCI 2.STUPNĚ
9.6. - 8A DIVADLO V PŘÍRODĚ
9.6. - ZOO 6C
12. - 16.6. - OZDRAVNÝ POBYT 8C, 9B
12.6. - TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 17.30 NA 1. STUPNI, 18.00 NA 2. STUPNI
13.6. - BEACH VOLEJBAL DÍVKY
14.6. - SCHŮZKA RODIČŘŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ OD 16 HODIN
15.6. - ŠKOLNÍ VÝLET 4AB
 
 
 
KVĚTNOVÁ VÝZVA
 

 
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA NAŠÍ ŠKOLY:
https://my.matterport.com/show/?m=m3g8qqRNZ5G
 

 

 

Galerie HRDINOVE
HRDINOVE

Kontakt

Fakultní základní škola
Chodovická 2250
193 00 Praha 9
IČ: 49625195

Telefon: 281 922 171
E-mail:  info@fzschodovicka.cz