bootstrap slider

AKTUÁLNÍ INFORMACE:


INFORMACE K ORGANIZACI
         A PRŮBĚHU ZÁPISU DĚTÍ        
K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
 
ELEKTRONICKÁ REGISTRACE K ZÁPISU BYLA UKONČENA,
NYNÍ SE MŮŽETE REGISTROVAT OSOBNĚ V DEN ZÁPISU V BUDOVĚ ŠKOLY.
 
 
6.4. - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
(provoz zajištěn 7 - 16 na ZŠ Ratibořická, bez možnosti stravování, s vyplněnou přihláškou,
nástup dětí nejpozději v 9 hodin)
 
VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE:
 přijmeme vyučeného kuchaře/kuchařku
 
TELEFONNÍ ČÍSLO DO KANCELÁŘE ŠKOLY:
281 922 171

 
SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PROMINUTÍ ÚPLATY A ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Z FONDU SOLIDARITY
 
 ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK Z FONDU SOLIDARITY
v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023
 
ŽÁDOST O PROMINUTÍ ÚPLATY
ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023
 
 
 

Vítejte na stránkách "FZŠ Chodovická"

Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
je škola s bohatou historií a zajímavým vzdělávacím programem, který je určen pro děti s širokým spektrem zájmů.
Seneca: "Non schoale sed vitae discimus."  "Neučíme se pro školu, ale pro život."

 

 
Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015242 FZŠ DOTACE II je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je naše škola realizátorem projektu, který je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit a aktivit rozvíjejících ICT.
Celková výše podpory činí 707.872,- Kč.
 

 
 
Projekt „Bezbariérový přístup do budovy FZŠ Chodovická 2250 - přístavba výtahů“ je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem projektu je zajištění bezbariérového přístupu do 2. a 3. nadzemního podlaží školní budovy Chodovická 2250.
 
Pravidla pro publicituOd 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu „FZŠ DOTACE III“s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022138,který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Chodovická prostřednictvím realizace extrakurikulárních a rozvojových aktivit. Celková výše podpory činí 149.101,- Kč.

Projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL -  REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ROK 2023 Podpora wellbeingu a psychohygieny ve škole,podpora zdravého klimatu třídy; Zdravá a bezpečná škola pro všechny

 

Aktuálně z naší školy


Nejbližší události:
  3.4. - PREVENTIVNÍ PROGRAM 4A, 9A, 9B
  3.4. - VELIKONOČNÍ ŠTAFETA 1. STUPEŇ
  4.4. - VELIKONOČNÍ ŠTAFETA 2. STUPEŇ
3. a 4.4. - ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD
(ukončení výuky na 1. stupni v 11.40; na 2.st. ve 12.40;  pouze 9B ve 13.35 hod.)
  5.4. - ŘEDITELSKÉ VOLNO
(provoz školy zajištěn od 7 do 16 bez možnosti stravování,
nástup dětí do 8 hodin s vyplněnou prázdninovou přihláškou)
  6.4. - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
(provoz zajištěn 7 - 16 na ZŠ Ratibořická, bez možnosti stravování, s vyplněnou přihláškou,
nástup dětí nejpozději v 9 hodin)
 10.4. - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
 11.4. - PREVENTIVNÍ PROGRAM 9C;
 11.4. - 5A - PROJEKTOVÝ DEN "FINANČNÍ GRAMOTNOST!
 13.4. - 6B - MIMOŠKOLNÍ PROGRAM
 13. a 14.4. - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ
 17.4. - TŘÍDNÍ SCHŮZKY
 
 
 

 
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA NAŠÍ ŠKOLY:
https://my.matterport.com/show/?m=m3g8qqRNZ5G
 

 

 

Galerie HRDINOVE
HRDINOVE

Kontakt

Fakultní základní škola
Chodovická 2250
193 00 Praha 9
IČ: 49625195

Telefon: 281 922 171
E-mail:  info@fzschodovicka.cz