bootstrap slider

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

 
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

TELEFONNÍ ČÍSLO DO KANCELÁŘE ŠKOLY: 281 922 171

EMAIL: info@fzschodovicka.cz
 
VÁŽENÍ STRÁVNÍCI,
VÝDEJ OBĚDŮ S SEBOU
JE NOVĚ V ČASE 11.00 - 11.15
A POTÉ AŽ 13.45 - 14.00 HOD.
Děkujeme za pochopení!

Vítejte na stránkách "FZŠ Chodovická"

Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
je škola s bohatou historií a zajímavým vzdělávacím programem, který je určen pro děti s širokým spektrem zájmů.
Seneca: "Non schoale sed vitae discimus."  "Neučíme se pro školu, ale pro život."

 
Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015242 FZŠ DOTACE II je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je naše škola realizátorem projektu, který je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit a aktivit rozvíjejících ICT.
Celková výše podpory činí 707.872,- Kč.

 
 
Projekt „Bezbariérový přístup do budovy FZŠ Chodovická 2250 - přístavba výtahů“ je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem projektu je zajištění bezbariérového přístupu do 2. a 3. nadzemního podlaží školní budovy Chodovická 2250.
 
Pravidla pro publicituOd 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu „FZŠ DOTACE III“s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022138,který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Chodovická prostřednictvím realizace extrakurikulárních a rozvojových aktivit. Celková výše podpory činí 149.101,- Kč.

 

Aktuálně z naší školy


Nejbližší události:
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 7.B od 15.1. do 22.1.2022
 
PONDĚLÍ 24.1.
- screeningové testování žáků a zaměstnanců
ČTVRTEK 27.1.
- BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - vybraní žáci 6. a 7. ročníků
PONDĚLÍ 31.1.
- VÝDEJ VÝPISŮ Z VYSVĚDČENÍ, UZAVŘENÍ 1. POLOLETÍ
- ukončení výuky na 1. stupni v 11.15 hod., na 2. stupni v 11.40 hod.
 
Galerie MOZOLOV 2020
MOZOLOV 2020
Galerie PŘEMYSLOVCI-HISTORICKÁ SOUTĚŽ
PŘEMYSLOVCI-HISTORICKÁ SOUTĚŽ

Kontakt

Fakultní základní škola
Chodovická 2250
193 00 Praha 9
IČ: 49625195

Telefon: 281 922 171
E-mail:  info@fzschodovicka.cz

?>

these partnership anywhere between sunshine coupled with construct indicates these construct for this initiative will be benefits concerning who makes the best fr.wellreplicas.to. https://www.cloneswatches.com/ are extremely famous swiss. check prices & features of https://nl.buywatches.is online. check prices & features of https://tr.watchesbuy.to/ online.